Ratainfo

RADAN KÄYTTÄYTYMISSÄÄNNÖT

SINUN PARHAAKSESI!

1. Ajo radalla sallittu vain aukioloaikoina. Ajo muina aikoina ehdottomasti kielletty.
2. Radalla saa ajaa vain AKK-Motorsport ry:n sääntökirjan mukaisilla karting-autoilla tai minimotoilla. 
3. Ennen radalle menoa on aina ilmoittauduttava ratatoimistoon.
4. Ratamaksu on maksettava ennen ajoa ja maksutosite esitettävä pyydettäessä.
5. Karting auton ajaessa radalla tulee kartissa olla kiinnitettynä toimiva transponderi.
6. Karting-autolla ajettaessa on käytettävä tarkoituksenmukaista suojakypärää, kokohaalaria ja nilkkoja suojaavia ajojalkineita.
7. Radalla saa ajaa 34 autoa yhtä aikaa. Radan käyttäjän vastuulla on, ettei määrä ylity.
8. Radan kiertosuunta on myötäpäivään.
9. Varikkoalueella kartilla ajaminen on ehdottomasti kielletty.
10. Karting autojen ajaessa radalla, ei missään olosuhteissa huoltaja tai muu taho, rata henkilökuntaa lukuun ottamatta saa mennä rata-alueelle. Ennen rata-alueelle menoa, näytetään koko radalle tuplakeltaisia ja radalla olevien karttien tulee hiljentää vauhti tuplakeltaisten edellyttämälle tasolle. Vasta kun kaikki kartit ovat reagoineet tuplakeltaisiin lippuihin tai valoihin, voidaan esim. rikkoutunut kartti hakea huoltokärryllä rata-alueelta.
11. Kaikki autojen huolto- ja korjaustoimet on tehtävä öljyä läpäisemättömien huoltomattojen päällä.
12. Hitsaus- ja pesutoimet tulee tehdä ainoastaan siihen osoitetussa paikassa.
13. Alkoholin tai muiden lääkkeiden vaikutuksen alaisena ajaminen on ehdottomasti kielletty, kuljettajan ehdoton alkoholiraja 0,0‰ Alkoholin käyttö rata-alueella on kielletty.
14. Tupakointi on sallittu vain merkityillä tupakointipaikoilla.
15. Jätteen tuottaja on velvollinen toimittamaan jätteet keräysastiaan. Mikäli jäte ei kokonaisuudessaan mahdu keräysastiaan on jätteen tuottajan toimitettava jäte pois rata alueelta.
16. Ratavalvoja määrää tarvittaessa radalla noudatettavista ajovuoroista.
17. Ratavalvojalla on oikeus estää sekä keskeyttää karting-auton ajo radalla.
18. Ratavalvojan määräyksen noudattamatta jättämisestä seuraa sanktio, jonka määrittää Keimola FK-kerhon hallitus tapauskohtaisesti.
19. Keimola FK-kerho tai Vantaa Circuit Finland ei vastaa harjoittelijoille tai huoltajille alueella mahdollisesti sattuvista vahingoista, Vaan he vastaavat aina itse vahingoistaan.
20. Varomaton ajaminen tai sääntöjen rikkominen lopettaa välittömästi matkasi.
21. Harjoittelija tai huoltaja on vastuussa kaikista mukanaan tuomista henkilöistä ja heidän käyttäytymisestään rata-alueella.
22. Kaikki mukana tuodut eläimet on pidettävä kytkettyinä rata-alueella.
23. Polkupyörällä, sähkö- tai moottori ajoneuvoilla ajo varikko-alueella on kielletty.
24. Kaikkea sääntöjen rikkomista pidetään riittävänä syynä Sinun radalta poistamiseen.

Kiitos yhteistyöstä!

TURVALLISUUTESI on meille tärkein asia radalla!

Vantaa Circuit Mika Hakkinen

RATAESITTELY

Vantaa Circuit rata

MITAT

Pituus: 1303m
Leveys: 8m

AJANOTTOJÄRJESTELMÄ

Ajanotostamme vastaa Suomen edistyksellisin MyLaps Sport Timing X2 järjestelmä. Vastaava löytyy vain Belgiasta Genk radalta.

3-sektori aikaa, sisään- ja ulostulotieto X2 linkki mahdollistaa 2-suuntaisen tietojen välityksen. Näet sijoituksesi, etäisyydet edellä ja takana olevaan, ym.

Live seuranta

MUUTA

Radan valaistus mahdollistaa iltakilpailut
9-katettua lippupistettä
Varikko osittain asfaltoitu
Katettu Parc Fermé
Valo ja lippu lähdöt